Dự án lắp cổng tự động ,cửa tự động ,hệ thống nhà thông minh
tại khu đô thị Tây Hồ tây hà Nội do BVM việt nam thi công