Cổng xếp tự động YL-009

Kích thước: cao 1.6m

Công suất: 420w, 480w

Danh mục: